Ogłoszenie w sprawie strajku – 24.04.2019 r.

Szanowni Uczniowie i Rodzice!
Informuję, iż na terenie ZSO nr 1 w Kwidzynie nadal trwa akcja strajkowa.
W dniu 24.04.2019 r. będą organizowane tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
W związku z tym proszę rodziców (uczniów niepełnoletnich) o zapewnienie w miarę możliwości opieki nad dziećmi.
Wszystkie dalsze aktualne informacje będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.
Przepraszam za utrudnienia.
Sebastian Więckowski
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie