Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie

Statut I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KWIDZYNIE

Statut LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W KWIDZYNIE  ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KWIDZYNIE

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZSO Nr 1 w Kwidzynie

Regulamin porządkowy w ZSO Nr 1 w Kwidzynie

Program profilaktyczny

Program wychowawczy

Tematy godzin wychowawczych