Geografia w języku angielskim

W bieżącym roku szkolnym udało się zrealizować koncepcję rozpoczęcia lekcji geografii prowadzonych w języku angielskim. Uczestniczą w nich uczniowie klasy drugiej o profilu matematyczno-geograficznym. Zajęcia te poszerzają wiedzę z zakresu przeróżnych dziedzin geografii, takich jak astronomia czy kartografia. Jednocześnie rozwijają zasób słownictwa i zwiększają umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Realizujemy tematy, o których sami chcielibyśmy usłyszeć, zagadnienia  których jesteśmy ciekawi. Zajęcia stanowią odskocznię od często niepraktycznych tematów z podstawy programowej. Cieszymy się, że możemy pogłębiać wiedzę w sposób przydatny i interesujący.