Kadra

Lp. Nazwisko i imię          Nauczany przedmiot
1. Bieńkowska Anna historia, historia i społeczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa
2. Ciepliński Łukasz religia
3 Czarnobaj Aleksandra informatyka
4 Dąbrowski Henryk wychowanie fizyczne
5 Dolatta Magdalena j. polski
6 Fukowska Aleksandra wychowanie fizyczne
7 Gerlach Dorota chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
8 Gnitecka Podlawska Alicja j. polski, wiedza o kulturze
9 Grabowski Jerzy j. rosyjski
10 Jagiellak Mariola matematyka
11 Jagiellak Mirosław j. polski
12 Jarzynka Anna j. angielski
13 Kalińczak Bogdan wychowanie fizyczne
14 Kalińczak Jolanta bibliotekarz
15 Klonowska Dorota biologia, wychowanie do życia w rodzinie
16 Kosińska Hanna matematyka
17 Kruszyńska Iwona fizyka, informatyka
18 Krzeszowska Anna historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
19 Krzeszowska-Sarzyniak Beata historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
20 Kwiatecka-Witko Lidia matematyka
21 Lewandowska Jolanta podstawy psychologii
22 Makowska Julianna j. angielski, j. francuski
23 Nowicka-Klawitter Małgorzata wychowanie fizyczne
24 Opacian Piotr j. angielski, elementy geografii nauczanej w j. angielskim
25 Oramus Monika nauczyciel wspomagający
26 Poźniak Joanna fizyka, fizyka doswiadczalna
27 Próchnicka-Sitarz Aneta fizyka, matematyka
28 Rozalska-Antoszewska Jadwiga j. polski
29 Sagrera Ribas Jordi j. hiszpański
30 Saj-Kurpiewska Ewa j. niemiecki
31 Sawicka Elżbieta j. polski
32 Smaglijenko Paweł religia
33 Smagowska-Żemojtel Sylwia pedagog
34 Tomczak Piotr historia, historia i społeczeństwo, podstawy przedsiębiorczości
35 Trzaska Aleksandra j. niemiecki, j. hiszpański
36 Urbanowicz Grażyna j. angielski
37 Walkiewicz Leszek j. polski, filozofia
38 Wcisło Zbigniew informatyka
39 Wesołowska Edyta matematyka
40 Wesołowski Mariusz geografia, przyroda
41 Więckowski Sebastian wychowanie fizyczne, geografia
42 Woźniak Marta biologia, wychowanie do życia w rodzinie