Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

IA – Alina Horyd – Kowalska

IB – Kazimierz Wacławik

IC – Aleksandra Poźniak – Wołodźko – sekretarz

ID –  Tomasz Stańczyk – skarbnik

IIA –  Grzegorz Łąpieś – przewodniczący

IIB – Adam Jurczyk

IIC – Anna Witusińska

IID – Józef Grycman – z –ca przewodniczącego

IIIA – Sławomira Mosińska

IIIB – Grzegorz Zaręba

IIIC – Krzysztof Janowicz

IIID – Ewa Holińska