Wpłaty na Radę Rodziców

RADA RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KWIDZYNIE

Rachunek:  61 8300 0009 0006 7769 2000 0010