Wpłaty na Radę Rodziców

Decyzją RR w bieżącym roku szkolnym składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł.

Rachunek:  61 8300 0009 0006 7769 2000 0010