I Powiatowy Konkurs Kulinarny „Kuchnia Hiszpańska”

W dniu 5 czerwca 2018 w I LO odbył się I Powiatowy Konkurs Kulinarny „Kuchnia Hiszpańska.” Konkurs został zorganizowany przez Kółko Języka Hiszpańskiego pod kierunkiem Gabrieli Olea Martin, nauczycielki języka hiszpańskiego w I LO. W konkursie wzięło udział 20 osób. Uczniowie przygotowali 10 potraw, które zostały ocenione przez jury konkursu w składzie: Sebastian Więckowski, dyrektor szkoły, Joanna Poźniak, wicedyrektor i Sylwia Smagowska-Żemojtel, pedagog szkolny. Celem konkursu jest:

 – promowanie i kultywowanie kultury i kuchni hiszpańskiej,

 – pogłębianie wiedzy na temat kuchni hiszpańskiej,

 – rozwijanie kulinarnych zainteresowań uczniów,

– dokonywanie oceny własnych umiejętności kulinarnych,

– propagowanie różnorodności potraw oraz tradycji kulinarnych,

– rozbudzanie pomysłowości, inicjatywy i kreatywności,

– wyrabianie poczucia estetyki i piękna,

Kryteria oceny jury degustacyjnego obejmowały:

– kompozycję potrawy,

– sposób podania potrawy,

– kreatywność,

– ocenę organoleptyczną – smak, zapach, wygląd.

I miejsce zajęli: Jakub Cichocki i Julia Balsam z kl. IIC. II miejsce przypadło Paulinie Tomaszewskiej z kl. IIB, natomiast III miejsce zajęły Julia Siemaszko i Aleksandra Urbaniak z kl. IIB. Gratulujemy zwycięzcom!!!