Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 oraz procedury bezpieczeństwa w dniu 01.09.2020 r. na terenie ZSO Nr 1 w Kwidzynie

Procedury bezpieczeństwa w dniu 01.09.2020 r. na terenie ZSO Nr 1 w Kwidzynie

1. Na teren szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

a) W przypadku wątpliwości pracownik szkoły może dokonać pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.

2. Na teren szkoły nie może wejść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Wejście na teren szkoły odbywa się wyznaczonymi wejściami:

a) wejście nr 1 – od ul. Konarskiego;

b) wejście nr 2 – od ul. Gimnazjalnej;

c) wejście nr 3 – od dziedzińca szkolnego;

4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą)

5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

6. Przy wejściu do szkoły oraz w sekretariacie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%), którego należy użyć wchodząc do szkoły.

7. Należy unikać tworzenia się grup osób na terenie szkoły oraz przed szkołą.

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021:
Godzina    Klasa     Sala
09:00         IIIA       s.7
                    IIIB       s. 49
                    IIIC       s.8
09:45         IIA        s.16
                    IIB        s.47
                    IIC.       s.35
                    IID       s.29
10:30.         IIAp.    s.46
                    IIBp      s.34
                    IICp      s.37
11:15            IAp       s.22
                    IBp1     s.43
                    IBp2     s.39
                    ICp       s.20