Kryteria rekrutacji

I. Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
2. Zarządzenie nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE nr 7/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

II. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym.

III. Zasady przeliczania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 —> ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW