Wpłaty na Radę Rodziców

Decyzją Rady Rodziców w roku szkolnym 2022-2023 sugerowana składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł.

Pieniądze z funduszu  RR  przeznaczane są na sprawy związane z uczniami:  „Chrzest Beanów”,   piknik,  nagrody, itp.

Rada Rodziców wykonuje swoja funkcję społecznie.

Staramy się  środki RR  – we współpracy z samorządem uczniowskim i nauczycielami – wydawać optymalnie, tak aby szkolne wydarzenia były atrakcyjne.

Nie jest to łatwe zadanie  i  wykonywalibyśmy je lepiej gdyby ten fundusz był większy.

To od nas rodziców (wszystkich)  zleży jaki to zrobimy i  jak będą wyglądać  szkolne  wydarzenia.

 Wpłaty na RR prosimy dokonywać na rachunek:  61 8300 0009 0006 7769 2000 0010, lub można przekazać je  czasie wywiadówki lub przekazać do szkoły w inny dowolny sposób.