Wpłaty na Radę Rodziców

Szanowni Rodzice

Uchwałą Rady Rodziców w roku szkolnym 2023-2024 sugerowana składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 50 zł.

 

Jest to oczywiście składka dobrowolna i jeśli ktoś wpłaci 5, 10, 20 zł to społeczność szkolna, a w szczególności Nasi uczniowie będą wdzięczni.

Środki z funduszu Rady Rodziców są przeznaczane na różne wydarzenia i imprezy  związane z Naszymi uczniami, takie jak „Chrzest Beanów”, pikniki, nagrody, itp.

Staramy się zebrane środki wydawać jak najlepiej, aby wydarzenia szkolne były atrakcyjne.

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na rachunek:

61 8300 0009 0006 7769 2000 0010

lub przekazywać je w trakcie wywiadówki klasowej.

Każdy z rodziców jest uprawniony do informacji dotyczących wysokości wpłat na fundusz Rady Rodziców oraz wydatków ponoszonych z tego funduszu.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Rodziców

Bartosz Gąsiorowski