Kryteria rekrutacji

Kryteria naboru kandydatów do klas pierwszych do

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA
D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE

 

Klasa Profil/ zawód Obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
A Biologiczno-chemiczny 1) Jęz. polski

2) Matematyka

3) Chemia

4) Biologia

B Matematyczno-fizyczny 1) Jęz. polski

2) Matematyka

3) Informatyka

4) Fizyka

C Prawniczo-językowy 1) Jęz. polski

2) Matematyka

3) Jęz. obcy II.1.

4) WOS

D Psychologiczno-pedagogiczny 1) Jęz. polski

2) Matematyka

3) Jęz. obcy II.1.

4) Biologia

Terminy rekrutacji:

Wersja do druku: