Ubezpieczenie

Rada Rodziców I LO informuje, iż na zebraniu RR w dniu 12.09.2019 r. została podjęta decyzja

o nie przystępowaniu

do ubezpieczenia zbiorowego uczniów NNW.