Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie

Statut I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KWIDZYNIE

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZSO Nr 1 w Kwidzynie

Program nauczania WDŻ w kl.1 liceum ogólnokształcącego

Program nauczania WDŻ w kl. 2 liceum ogólnokształcącego

Program nauczania WDŻ w kl. 3 liceum ogólnokształcącego

Deklaracja dostępności