Duplikat świadectwa

Duplikat jest odpłatny, czas wystawienia duplikatu świadectwa to 14 dni.

W załączniku poniżej jest podanie, które należy wypełnić i wraz z potwierdzeniem wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać skan mailem.

NUMER KONTA BANKOWEGO:

Powiślański Bank Spółdzielczy Kwidzyn

Nr konta: 50 8300 0009 0016 8244 2000 0130

W tytule wpisujemy swoje Imię i Nazwisko oraz „duplikat świadectwa”.

Koszt duplikatu świadectwa to 26 zł

Format doc: —> Duplikat świadectwa – podanie

Format pdf:  —> Duplikat świadectwa – podanie