Aktywna Tablica

I Liceum Ogólnokształcące  przystąpiło do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „AKTYWNA TABLICA”. Dzięki udziałowi w programie szkoła pozyskała 4 laptopy oraz 4 rzutniki multimedialne.

Celem  programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów  oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Lekcje z wykorzystywaniem TIK stają się dla uczniów bardziej atrakcyjne, prezentowane treści  stają się bardziej zrozumiałe. Ze względu na to ,że zdecydowanie rośnie liczba użytkowników Internetu, rosną zasoby WWW, a także gama możliwości jakie daje nam sieć, szkoła także musi dostosować się do tych wymagań. Technologie wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia, a komputery stają się ważnym narzędziem nauki i pracy. Uczniowie w obecnej rzeczywistości muszą nabyć kompetencje niezbędne w dorosłym życiu.

Zakupiony w ramach programu sprzęt wzbogacił bazę dydaktyczną szkoły, spowodował, że  zajęcia stały się dla uczniów bardziej urozmaicone. Dzięki TIK pragniemy wyposażyć uczniów  w takie kompetencje kluczowe, które ułatwią im przyswajanie wiedzy, a w przyszłości  pozwolą na kierowanie własnym rozwojem zawodowym.