Aktywna Tablica

I Liceum Ogólnokształcące  przystąpiło do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „AKTYWNA TABLICA”. Dzięki udziałowi w programie szkoła pozyskała 4 laptopy oraz 4 rzutniki multimedialne.

Celem  programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów  oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Lekcje z wykorzystywaniem TIK stają się dla uczniów bardziej atrakcyjne, prezentowane treści  stają się bardziej zrozumiałe. Ze względu na to ,że zdecydowanie rośnie liczba użytkowników Internetu, rosną zasoby WWW, a także gama możliwości jakie daje nam sieć, szkoła także musi dostosować się do tych wymagań. Technologie wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia, a komputery stają się ważnym narzędziem nauki i pracy. Uczniowie w obecnej rzeczywistości muszą nabyć kompetencje niezbędne w dorosłym życiu.

Zakupiony w ramach programu sprzęt wzbogacił bazę dydaktyczną szkoły, spowodował, że  zajęcia stały się dla uczniów bardziej urozmaicone. Dzięki TIK pragniemy wyposażyć uczniów  w takie kompetencje kluczowe, które ułatwią im przyswajanie wiedzy, a w przyszłości  pozwolą na kierowanie własnym rozwojem zawodowym.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu:

Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024  „Aktywna tablica” ustanowionego na podstawie art. 90 u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) przez uchwałę nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

 

Krótki opis zadania:

Powiat Kwidzyński w 2021 r. otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, o które wnioskowały niżej wymienione szkoły:

 

Nazwa szkoły Całkowita wartość zadania    Wartość dofinansowania
I Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Kwidzynie
17 500,00 zł 14 000,00 zł

 

Harmonogram korzystania z sal lekcyjnych, w których zakupiono pomoce w ramach programu „Aktywna tablica”  styczeń –kwiecień 2022

1 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00-8.45 11
17 1c informat.
40
46 3ap j.ang.
49 3ap hist. 3bp hist. 3a his
2 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.50-9.35 11 1e religia 3a religia
17
40 2d wos
46 3b/c j.ang. 3ap j.ang.
49 2c historia 3cp hist.
3 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
9.45-10.30 11  1b religia 1b religia 1c religia 3b religia
17
40 1e hist. 3ap wos 2c wos
46 3b/c j.ang. 3ap j.ang. 2b/d j.ang.
49 3bp pp 1a wos 1d hist. 1b historia 3d his
4 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
10.50-11.35 11 1a religia 3cp religia 1e religia
17
40 1c wos 1e hist. 1c wos 1d wos
46 1c/d j.ang. 1b/e j.ang. 1b/e j.ang.
49 3ap pp 2d historia 3d his 2c historia
5 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
11.45-12.30 11 3ap religia 3bp religia 1d religia 2a religia 3c religia
17
40 2a wos 3ap wos
46 3a j.ang. 1b/e j.ang. 3ap j.ang. 1c/d j.ang. 3ap j.ang.
49 3cp historia 1d historia 3c his 3c his 2d historia
6 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
12 11 1d religia 1c religia 2d religia 2c religia
17 1a inform.
40 1d wos 1c wos 2a wos
46 3a j.ang. 3a j.ang. 3ap j.ang.
49 3ap historia 1b historia 1b g-wych 3cp pp 1c historia
7 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00-8.45 11 1a religia
17
40 3ap wos 1d wos
46 3b/d j.ang. 1c/d j.ang. 2b/d j.ang. 1c/d j.ang.
49 3his his 1c historia 3bp hist.
8 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00-8.45 11 3d religia 2b religia
17
40 3ap ed. pr.
46 2b/d j.ang. 1c/d j.ang.
49

 

 

Maj 2022

1 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00-8.45 11
17 1e informat. 1a/d inf.
40
46
49 3ap hist. 2c hist. 1c hist.
2 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.50-9.35 11 3ap religia 2c religia
17
40
46 1c/d j.ang.
49 2c historia 1d hist. 3cp hist. 3ap hist. 2d hist.
3 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
9.45-10.30 11  1b religia 1c religia
17
40 2d wos 1e hist. 3ap wos 2c wos
46 3ap j.ang. 3ap j.ang.
49 3bp pp 1a wos 3cp hist. 1b historia 3bp hist.
4 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
10.50-11.35 11 1a religia 3cp religia 1e religia
17 2d inform.
40 2a wos 2a hist. 1d wos
46 1b/e j.ang. 1b/e j.ang.
49 3ap pp 2d historia 1d hist. 1c hist.
5 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
11.45-12.30 11 1c religia 3bp religia 1d religia 1e religia
17 2b/c inf. 1b inform.
40 3ap ed. pr. 1d wos 1e historia
46 1b/e j.ang. 3ap j.ang. 1c/d j.ang. 3ap j.ang.
49 3cp historia
6 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
12 11 1d religia 2d religia 1b religia
17 1a inform. 3ap inform. 2b/c inf.
40 1d wos 1c wos 1c wos 1c wos
46 3ap j.ang. 3ap g-wych 1c/d j.ang.
49 3ap historia 1b g-wych
7 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00-8.45 11 1e religia 2a religia 1a religia
17 3cp inform. 3bp inform.
40 3ap wos 3ap wos 1c wos
46 1c/d j.ang. 1c/d j.ang.
49 1b hist. 3bp hist.
8 godzina sala poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00-8.45 11 2b religia
17
40
46
49