Zajęcia ekologiczne dla klasy 2 biologiczno – chemicznej

dav

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Eko – Inicjatywa rozpoczęliśmy kolejny cykl zajęć o tematyce ekologicznej. Klasa 2A o profilu biologiczno – chemicznym wzięła udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pana Adama Jóźwiaka i Dorotę Gerlach. Były one prowadzone w dwóch grupach, w formie warsztatów. Zajęcia rozszerzały wiedzę z zakresu lichenologii (nauka o porostach), oraz właściwości fizykochemicznych wód powierzchniowych. Uczniowie podczas zajęć terenowych szukali porostów, uczyli się rozpoznawać gatunki, poznali skalę porostową i jej zastosowanie. Podczas zajęć o wodzie, poznali rodzaje wód. Badali właściwości fizykochemiczne wody rzeki Liwy i na tej podstawie oceniali jej czystość.