Kółko filmowe

Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps”

Szkolny DKF „Klaps” istnieje od 2011 roku. Tworzy go kilka szczególnie zaangażowanych osób zajmujących się organizacją kolejnych spotkań. Doborem repertuaru zajmujemy się wszyscy. Każdy uczestnik może zarekomendować film. Dzięki temu oglądamy bardzo różne utwory o różnej tematyce, reprezentujące różne kinematografie. Zauważyliśmy, że często sięgamy po nowe kino europejskie, ambitne i czasem niełatwe w odbiorze. Dużym ułatwieniem dla nas jest Ustawa z 1 kwietnia 2004 roku o prawach autorskich dopuszczająca możliwość korzystania z utworów bez zgody autora do celów edukacyjnych. Daje nam to niemalże nieograniczone możliwości w doborze filmów. Celem spotkań Klubu jest przede wszystkim zdobycie wiedzy o filmie ale również wymiana poglądów, poznanie różnorodnej tematyki filmowej, poszerzenie horyzontów. Wybieramy filmy o różnej tematyce, po to aby dowiedzieć się jak najwięcej o każdym gatunku. Najciekawsze dla nas okazały się filmy ukazujące człowieka i jego postawy w różnych, czasem skrajnych sytuacjach życiowych. Po każdym obejrzanym filmie możemy przy filiżance herbaty porozmawiać , podzielić się wrażeniami. Głównym tematem tych dyskusji jest gra aktorów, bogactwo scen, ocena scenariusza filmu oraz to, jakie miał walory, bądź czego zabrakło. Spotkania odbywają się w klasie multimedialnej, dzięki czemu mamy duży komfort oglądania. W ramach popularyzacji wiedzy o filmie uczestnicy piszą recenzje, które zamieszczamy w gazetce klubu oraz przygotowują  prezentacje dotyczące gatunków filmowych oraz języka filmu, które są później wykorzystane przez prowadzącą klub p. Wasiniak na lekcjach WOK-u. Informacje o spotkaniach zawsze rozwieszamy w całej szkole tydzień przed, aby zachęcić do przyjścia także inne osoby. W spotkaniach Klubu może wziąć udział każdy zainteresowany uczeń. Zapraszamy!