Kadra

  Lp.

             Nazwisko i imię

         Nauczany przedmiot
1. Balmas Sylwia podstawy psychologii
2. Bieńkowska Anna edukacja dla bezpieczeństwa
3 Ciepliński Łukasz religia
4 Dolatta Magdalena j. polski
5 Fukowska Aleksandra wychowanie fizyczne
6 Gerlach Dorota chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
7 Gnitecka Podlawska Alicja j. polski, wiedza o kulturze
8 Grabowski Jerzy j. rosyjski
9 Jagiellak Mariola matematyka
10 Jagiellak Mirosław j. polski
11 Jarzynka Anna j. angielski
12 Kalińczak Bogdan wychowanie fizyczne
13 Kalińczak Jolanta bibliotekarz
14 Klonowska Dorota biologia, wychowanie do życia w rodzinie
15 Kosińska Hanna matematyka
16 Kruszyńska Iwona fizyka, informatyka, fizyka doświadczalna
17 Krzeszowska Anna historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
18 Krzeszowska-Sarzyniak Beata historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
19 Kwiatecka-Witko Lidia matematyka
20 Makowska Julianna j. angielski, j. francuski
21 Opacian Piotr j. angielski, elementy geografii nauczanej w j. angielskim
22 Oramus Monika nauczyciel wspomagający
23 Poźniak Joanna fizyka, fizyka doświadczalna
24 Próchnicka-Sitarz Aneta fizyka, matematyka
25 Sagrera Ribas Jordi j. hiszpański
26 Smaglijenko Paweł religia
27 Smagowska-Żemojtel Sylwia pedagog
28 Tomczak Piotr historia, historia i społeczeństwo, podstawy przedsiębiorczości
29 Trzaska Aleksandra j. niemiecki, j. hiszpański
30 Urbanowicz Grażyna j. angielski
31 Walkiewicz Leszek j. polski, filozofia
32 Wcisło Zbigniew informatyka
33 Wesołowska Edyta matematyka
34 Wesołowski Mariusz geografia
35 Więckowski Sebastian wychowanie fizyczne, geografia
36 Woźniak Marta biologia, wychowanie do życia w rodzinie