Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

Już po raz kolejny wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu. Dnia 8 września 2018 r. czytaliśmy ,,Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Nam przypadło w udziale czytanie fragmentów ,,Rodowodu” i ,,Szklanych domów”. Czytali zarówno nauczyciele, jak i uczniowie otrzymując pamiątkowe certyfikaty i, jak co roku, na przyniesionych egzemplarzach okolicznościowe pieczęcie. Kwidzyńską odsłonę akcji zorganizowała Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie.