Chrzest dla Niepodległej

Wizyta Kwidyna Wielkiego w naszym mieście w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości miała szczególną oprawę. Legendarny władca grodu kwidzyńskiego przybył, zgodnie z wieloletnią tradycją kultywowaną już w okresie międzywojennym, w asyście Świty do I Liceum Ogólnokształcącego, obchodzącego 8 listopada Święto Szkoły. Podczas uroczystego apelu, w którym uczestniczyła społeczność szkolna, a także harcerze oraz delegacja ze Szkoły Podstawowej Nr 6, dyrektor szkoły, Sebastian Więckowski, przekazał Kwidynowi insygnium władzy – Ćwiek Mądrości – oraz powierzył Jego szczególnej opiece beanów – uczniów klas pierwszych, którzy od września czynili intensywne przygotowania do tego szczególnego wydarzenia (poznawali historię i ceremoniał Szkoły, rozwijali zdolności artystyczne, zapoznawali się z różnorodnymi formami życia społeczności szkolnej). W trakcie porannych uroczystości Maja Widlarz, przewodnicząca Samorządu Szkolnego, przybliżyła okoliczności otwarcia w 1937 r. Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie, jedynej w okresie międzywojennym polskiej szkoły średniej w Prusach Wschodnich. Powołanie do istnienia polskiej szkoły Kwidzyniacy uznali zgodnie za wielkie osiągnięcie narodu polskiego, wyraz jedności Polaków zarówno w ojczyźnie, jak i poza jej granicami. „Więc czyjeż to dzieło owo gimnazjum tak piękne? – pytał w przemówieniu wygłoszonym z okazji otwarcia szkoły w 1937 r. prezes Związku Polaków w Niemczech, ks. dr Bolesław Domański. – Komuż je zawdzięczamy, jeśli nie ludowi polskiemu? Bo lud stał wiernie przy sztandarze ojców wiary i ojców mowy, by ten znicz świętej mowy polskiej nie zgasł”. Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Państwowego oraz Hymnu Szkoły, który nasze miasto przyjęło jako swój hejnał, zgromadzeni przy znaku Rodła dyrekcja, nauczyciele i uczniowie przystąpili do kolejnych punktów świętowania. Zgodnie z zarządzeniem Kwidyna Wielkiego, punktualnie o godzinie 9 wyruszyła po „zdrój życia” do Korzeniewa delegacja klas pierwszych, aby podczas uroczystości wieczornych wodą wiślaną przyjąć beanów w poczet uczniów Szkoły. Kwidyn, wraz ze swym orszakiem, w trakcie wizyt w klasach pierwszych miał okazję sprawdzić wiedzę beanów dotyczącą dziejów Szkoły, nieuczeni zaś żaczkowie trafiali przed oblicze Asinusa, aby u niego szukać wsparcia słowami Modlitwy do Asinusa. Szczególnie wiele niezwykłych wrażeń dostarczyła uczestnikom obchodów Święta Szkoły ceremonia Chrztu oraz Kabaret Klas Trzecich. Przygotowane przez maturzystów przedstawienie teatralne nawiązywało nie tylko do wyjątkowego w tym roku beaństwa, ale także odzwierciedlało niczym w soczewce istotne dla społeczności kwidzyńskiej i narodu polskiego sprawy. Tegoroczny Chrzest, wieńczący obchody Święta Szkoły, w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę nabrał szczególnego znaczenia. Słowa Kwidyna Wielkiego adresowane do uczniów klas pierwszych: „Powierzam ci honor i dobre imię Kwidzyniaka na całe życie. Bądź mu wierny aż do śmierci” przywoływały pamięć o dumie narodu polskiego walczącego o niezależny byt, przypominały dokonania tych, którzy wytrwałością, hartem ducha i niezachwianą wiarą służyli Niepodległej.