Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

I A – Paweł Pawłowski

I B – Łukasz Marcheluk

I C – Dorota Wiśniewska

I D – Ewa Janik-Nazorek

I E – Robert Rybka

I F – Katarzyna Szewczyk

I G – Karol Dąbrowski

II A – Zdzisława Wojdaszko

II B – Monika Ziętal

II C – Katarzyna Dąbrowska

II D – Grzegorz Głuszkiewicz

II E – Bartosz Gąsiorowski

II F – Sylwia Nadolska

III A – Ewelina Paczkowska

III B – Kamila Gabriel

III C – Adrianna Bąkowska-Lis

III D – Małgorzata Choma-Skibińska

III E – Karina Chmiel

IV A – Krystyna Szyszko

IV B – Jacek Urbanowicz

IV C – Paulina Czeszejko

IV D – Katarzyna Małkowska

 

Regulamin Rady Rodziców

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Rady Rodziców

Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia wysokości składki na Radę Rodziców

Uchwała nr 4 w sprawie uchwalenia programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2023-2024

Uchwała nr 5 w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników w roku szkolnym 2023-2024

Uchwała nr 6 w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023-2024