Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

1 Ap
Ansion Maciej Przewodniczący
3 d
Stańczyk Tomasz z-ca Przewodniczącego
3 c
Paczkowska Ewelina Skarbnik
2 b
Soliwoda Piotr Sekretarz
1 A
Gołębiewska Alicja Członek