Rada Rodziców

Rada rodziców 2022

Klasa Imię i Nazwisko
I A Ewelina Paukowska
I B Kamila Szych
I C
I D Sylwia Wożniak
I E Łukasz Chmiel
II A Izabela Ciemiecka
II B Anna Urbanowicz
II C Edyta Karpińska
II D
III A Alicja Gołębiewska
III B Jolanta Wiśniewska
III C Anna Michalska
III D Joanna Sitko
III Ap Maciej Ansion
III Bp Radosław Szatkowski
III Cp Anita Wardawa