Warsztaty z projektu Cybernauci

W dniach 25 i 27 września odbyły się warsztaty z projektu Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci. W projekcie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Celem było podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Warsztaty poprowadził pan Marcin Karwowski z Fundacji Nowoczesna Polska. Koordynatorem projektu była pani Iwona Kruszyńska (nauczyciel informatyki).