Maratończycy na spotkaniu autorskim

Dnia 24 października 2018 r. najlepsi  maratończycy I etapu Wielkiego Maratonu Czytelniczego ,,Na literackim szlaku”, wśród których znaleźli się również nasi uczniowie : Karolina Śmiechowska, Weronika Pawelec, Dagmara Jakubiak i Julia Jarzębska, wzięli udział w spotkaniu autorskim z Panią Mariolą Kruszewską, autorką powieści ,,Czereśnie będą dziczeć”. Spotkanie, podczas którego autorka w sposób niezwykle przejmujący dzieliła się swoimi refleksjami  nad powstawaniem powieści,  odbyło się w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki  Publicznej  w Gdańsku. Opisywanie  w powieści historii przesiedleńców i wygnańców  to, zdaniem autorki,  upominanie się o wieczną pamięć, pragnienie pokazania rzeczy często przemilczanych. Powieść zdobyła główną nagrodę w Konkursie Literackim Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za rok 2016 a dyskusja nad powieścią podczas spotkania dowodzi, że młodzi czytelnicy są  żywo zainteresowani tą tematyką. Autorka w rozmowie z czytelnikami  stwierdziła, że ich opinie są dla niej niezwykle cenne, bo  jak na koniec podkreśliła: -,,Czytelnicy to najlepsze skrzydła dla twórcy”. Koordynator maratonu- Jolanta Kalińczak.