Wymiana z Celle

Projekt wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionym Gymnasium Ernestinum w Celle realizowany jest w naszej szkole od roku 1993. Celem głównym przedsięwzięcia jest wzajemne poznawanie historii naszych krajów, ich kultury i codziennego życia. Od ponad dwudziestu lat uczniowie niemieccy przyjeżdżają do Kwidzyna w czerwcu, a grupa polska spędza w Celle jeden z wrześniowych tygodni. Najważniejszą zasadą projektu jest przyjmowanie partnerów w swoich rodzinnych domach. Dzięki temu w bezpośrednim kontakcie uczestnicy obalają stereotypy i uprzedzenia dotyczące kraju partnerskiego – dotyczy to zarówno uczniów niemieckich jak i polskich. Dlatego też program wymiany nastawiony jest na integrację i pracę zespołach. Uczniowie biorą aktywny udział w przygotowaniu projektu, proponując różne formy wspólnego spędzania czasu, przygotowując potrawy na spotkania rozpoczynające i podsumowujące projekt. Najważniejszym elementem programu jest realizacja projektu „Spotkania z historią” poprzez udział w aktywnym zwiedzaniu Kwidzyna, Gdańska i Torunia, udział w warsztatach o powstaniu Solidarności w ECS w Gdańsku. Podsumowaniem tych działań są prezentacje multimedialne, które uczestnicy przygotowują w zespołach polsko-niemieckich.

We wrześniu uczniowie polscy odwiedzają swoich partnerów w Celle. Do najważniejszych punktów programu wymiany należą tam:

  • wycieczki do Hamburga, Muzeum Podziału Niemiec w Marienborn oraz w góry Harz szlakiem Heinricha Heinego
  • polsko-niemiecki konkurs kulinarny (uczniowie w międzynarodowych grupach przygotowują posiłek składających się z trzech dań – jedno typowo polskie, jedno typowo niemieckie i jedno „ogólnoeuropejskie”). Jury, w skład którego wchodzą opiekunowie, ocenia smak, wygląd, sposób podania oraz nazwę potraw. Nagrody wręczane są podczas spotkania pożegnalnego. Uczniowie przygotowują także polsko-niemiecką gazetkę kulinarną, która zawiera przepisy wykorzystane w czasie konkursu.

Językiem komunikacji w czasie realizacji projektu jest język angielski, jednak jednym z dodatkowych zadań dla uczniów jest nauczenie partnera zwrotów i fraz w języku ojczystym, przydatnych w czasie pobytu.

Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest dzięki wsparciu organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, która od lat dotuje nasze projekty.