Kółko chemiczne

Opiekun: Dorota Gerlach

Celem koła chemicznego jest:

a) rozwijanie zainteresowania chemią poprzez:

– pogłębianie wiedzy chemicznej.

– rozwijanie umiejętności eksperymentowania.

– zainteresowanie literaturą popularnonaukową.

– rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań chemicznych.

– popularyzacja wiedzy chemicznej na terenie szkoły i poza szkołą.

b) przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym, by studiować chemię lub kierunki pokrewne w tym biologię, nauki medyczne, farmację, ochronę środowiska itp.

c) przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie i Konkursach Chemicznych.