Badanie losów absolwentów

Dla uczniów, którzy zakończyli naukę w 2022 r. i dla uczniów, którzy zakończyli naukę w 2023 r.

—> Badanie losów absolwentów