Wspólne świętowanie

Co może łączyć liceum ogólnokształcące i szkołę podstawową? Na przykład wspólni uczniowie, którzy wcześniej uczęszczali do podstawówki albo ten sam patron. 
istocie I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie – dawne Gimnazjum Polskie na ziemiach niemieckich wykształciło niejednego absolwenta Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie. Rzeczywiście obie szkoły noszą imię pierwszego dyrektora Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie – dr. Władysława Gębika.

Nie powinno więc nikogo dziwić, że te dwie szkoły: I LO i SP 6 utrzymują ze sobą przyjacielskie relacje i zapraszają się wzajemnie na wydarzenia dla siebie ważne i znaczące. I tak było 10 listopada 2017 r.! W pierwszym LO w tym dniu objął swoje rządy Kwidyn Wielki wraz z małżonką, któremu zgodnie z ceremoniałem stworzonym przez Władysława Gębika władzę przekazał dyrektor szkoły p. Sebastian Więckowski. W świcie Kwidyna znaleźli się: Arcypałasz, Arcybiskuła i Asinus oraz piękne dwórki. Delegacja z Szóstki miała również okazję uczestniczyć w wysłaniu przez Kwidyna uczniów klas pierwszych do odległego o 6 km Korzeniewa po wodę z Wisły potrzebną do chrztu beanów. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego SP6 mieli także okazję osobiście spotkać się z Kwidynem i jego świtą. Przed jego obliczem byli odpytywani z historii  I LO, z którą zostali zaznajomieni przez uczniów klasy trzeciej (o profilu psychologiczno – pedagogicznym) w zwiedzanym wcześniej Muzeum Szkoły. Nadia Kwiatkowska z 6 b odmówiła z powodzeniem modlitwę do Asinusa.
Maja Krzeszowska z 6 b zaprezentowała prezentację multimedialną swojego autorstwa o początkach szkoły, której pierwszym dyrektorem był nasz patron. Uczniowie SP 6 ponadto obejrzeli fragmenty chrztu swoich gospodarzy – z 2015 r. oraz lipdub I LO (rodzaj wideoklipu, w którym występujące osoby poruszają wargami do odtwarzanej z playbacku piosenki).
Na koniec goście z podstawówki zaglądnęli do harcówki 7 DH „Nieliczni”, nawet do Hadesu w auli oraz wzięli udział w próbie kabaretu przygotowanego na chrzest beanów.
Wizyta w I LO zrobiła na delegatach ogromne wrażenie.
My serdecznie dziękujemy za tak atrakcyjne ugoszczenie uczniów SP 6 i p. Ewy Wiercińskiej, która z przyjemnością podzieliła się swoim przeżyciami w formie zdjęć i krótkiego filmiku.
Zachęcamy do obejrzenia albumu jej autorstwa.