Poznaj Polskę

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Nazwa programu:

Dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” ustanowionego na podstawie art. 90 w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

 Nazwa zadania:

Przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”

Krótki opis zadania:

Powiat Kwidzyński otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 48 916,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 75 100,00 zł. W ramach przedsięwzięcia uczniowie szkół ponadpodstawowych pojadą na wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy link: https://www.gov.pl/web/edukacjainauka/poznajpolske

 

Nazwa szkoły Całkowita wartość zadania   (wycieczki) Wartość dofinansowania
I Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Kwidzynie
17 400,00 zł 13 920,00 zł

W dniach 16 -18 maja br. uczniowie klasy III Bp  uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej do Wrocławia. W czasie trwania wycieczki młodzież bardzo dokładnie zwiedziła stolicę Dolnego Śląska a w szczególności  : Halę Stulecia, Ogród Botaniczny, Zespól Starego Miasta, Panoramę Racławicką oraz Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody. Po drodze zwiedzano również Muzeum Pałac w Gołuchowie. Młodzież bardzo zadowolona wróciła z pakietem doświadczeń i wielu interesujących wspomnień. Poniższa fotorelacja zaświadcza o przedniej zabawie.