Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu „Primum non nocere” działające przy I LO w Kwidzynie zostało założone przez p. Sylwię Więckowską w 2006 roku. Od września 2011 roku opiekę przejęła p. Dorota Klonowska. Wolontariusze chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych. Udział w Smakach Jesieni, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy czy „Podziel się posiłkiem” na stałe zagościły w kalendarzu szkolnym. Oprócz tego młodzież zbiera nakrętki, organizuje paczki mikołajkowe czy zbiórki pieniędzy na leczenie osób potrzebujących.

Ogólne cele SKW „Primum non nocere”:

  • kształtowanie postaw prospołecznych oraz obywatelskich
  • rozwijanie empatii u młodzieży
  • budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań,
  • nabywanie oraz doskonalenie doświadczeń i umiejętności społecznych
  • współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się
  • współdziałanie z organizacjami i instytucjami