Kwidyn powróci za rok

Okres beaństwa w roku szkolnym 2017/2018 został zakończony. Z korytarzy zniknęły klekoczące kolorowe bociany. Nowi uczniowie w pełni zintegrowali się ze społecznością szkolną. Był kabaret klas trzecich, chrzest pierwszaków i riposty. Pierwszoklasiści, po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły, stali się uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. dr Władysława Gębika dawnego Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie. Kwidyn oddał na ręce dyrektora szkoły ćwiek mądrości i podziękował za wspaniałą gościnę. Tradycja I LO została zachowana.  Dyrektor szkoły, pan Sebastian Więckowski, zaprosił Kwidyna w odwiedziny za rok. Na pewno powróci. Czekamy na Was, przyszłoroczni beani !!!