Projekt Erasmus + „Sport i Różnorodność”

Projekt Erasmus + „Sport i Różnorodność”

AKCJA 2 (229): WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK

Koordynator projektu: Gabriela Olea Martin

Szkoły partnerskie: Malta (Paola), Grecja (Katerini), Włochy (Civitavecchia), Bułgaria (Veliko Tarnovo), Francja (Ermont).

Czas trwania projektu: 1.09.2018 – 31.08.2020.

Przyznany grant dla ZSO Nr 1 w Kwidzynie: 22 680 euro.

Projekt zakłada promowanie wartości i korzyści płynących ze sportu, poznawanie innych krajów i kultur dzięki wymianom uczniów i nauczycieli miedzy szkołami biorącymi udział w projekcie. Projekt ma na celu przekazywanie uniwersalnych wartości tj. tolerancja, przyjaźń, praca w zespole. Hasło „sport dla wszystkich” pozwoli uczniom, pochodzącym z różnych środowisk na współpracę z rówieśnikami z innych krajów oraz udoskonali standardy szkolne. Uczestnicy projektu będą brali udział w różnorodnych imprezach sportowych, lekcjach w-f, pogłębią swoją wiedzę na temat mniej znanych dyscyplin sportu w każdym z krajów partnerskich, zwiedzą miejsca związane z uprawianiem sportu i wezmą aktywny udział we wszystkich przewidzianych dyscyplinach sportu w każdym partnerskim kraju. Podczas warsztatów omówimy tematy dotyczące dopingu, równych szans, równouprawnienia płci, bezpieczeństwa, niepełnosprawności, oszukiwania w sporcie. Projekt umożliwi nauczycielom wymianę dobrych praktyk, innowacyjnych metod nauczania, technik prowadzenia zajęć. Uczniowie wezmą udział w innowacyjnych formach aktywności fizycznej na świeżym powietrzu tj. wspinaczka górska, surfing, treningi MTB, spływy kajakowe, nordic walking, ponieważ dyscypliny te są zwykle pomijane w programach nauczania. Poza tym, uczniowie zdobędą dodatkową motywację do uczenia się języków obcych.