Oferta 2018-2019

Klasy I profile 2018-2019 ZSO nr 1

 

Klasa: biologiczno – chemiczna (medyczno – ratownicza)

Klasa przygotowująca praktycznie i teoretycznie do studiów na następujących kierunkach: medycyna, biologia, chemia.

Klasa w sposób szczególny skierowana jest do młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami ratowniczymi oraz pokrewnymi kierunkami studiów m.in. medycyną, farmacją, ochroną środowiska, biotechnologią, inżynierią środowiska, biologią, chemią.

W przyszłości absolwenci tej specjalności mogą ubiegać się o zatrudnienie w zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających: w centrach powiadamiania powiatowego i regionalnego przy opracowaniu regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego oraz w charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych.

przedmioty rozszerzone:

biologia,

chemia

oraz do wyboru*:

informatyka (grupa do 17 osób)

j.angielski (grupa 20-24 osoby),

historia,

geografia,

biologia

* grupa minimum 20 osób

Od klasy pierwszej realizowana w zakresie rozszerzonym biologia. Od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym realizowana biologia, chemia, trzecie rozszerzenie do wyboru.

przedmiot uzupełniający od klasy drugiej: ratownictwo medyczne – NOWOŚĆ !!!

PONADTO :
• wyjazdy na „Błękitną Szkołę”
• warsztaty laboratoryjne i terenowe z ekologii we współpracy z Eko-Inicjatywą
• wyjazdy studyjne na uczelnie wyższe
• zajęcia laboratoryjne w szkolnej pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej
• udział w wykładach o tematyce medycznej prowadzonych przez nauczycieli akademickich

 

Klasa: matematyczno -fizyczna (politechniczno – biznesowa)

Klasa z rozszerzonym programem z matematyki oraz fizyki. Nauka w tej klasie stwarza wiele okazji, by sprawdzić swoje umiejętności na olimpiadach i konkursach przedmiotowych, co ułatwi później wybór bardziej wymagających studiów i znalezienie się wśród tych, którzy się na nich wyróżniają.

Profil ten przygotowuje w szczególności do studiów technicznych na politechnice, zwłaszcza na wydziałach: Automatyki i Robotyki, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz studiów ekonomicznych i uniwersyteckich.

przedmioty rozszerzone:

matematyka,

fizyka

oraz do wyboru*:

       informatyka (grupa do 17 osób),

       j.angielski (grupa 20-24 osoby),

       historia,

       geografia,

       biologia

* grupa minimum 20 osób

Od klasy pierwszej realizowana w zakresie rozszerzonym matematyka. Od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym realizowane matematyka, fizyka, trzecie rozszerzenie do wyboru.

przedmiot uzupełniający:  fizyka doświadczalna

PONADTO :

  • zajęcia z robotyki
  • wyjazdy na tygodniowe wycieczki edukacyjne
  • praca w szkolnym laboratorium fizycznym
  • udział w wykładach o tematyce fizycznej prowadzonych przez nauczycieli akademickich

Klasa: psychologiczno – pedagogiczna

Klasa dla wszystkich, którzy chcą poznać tajniki zagadnień psychologii, socjologii i pedagogiki, co pozwoli dokonać świadomego wyboru przyszłej drogi życiowej i pracy. Program klasy pozwala rozwijanie umiejętności interpersonalnych, zwłaszcza w zakresie komunikacji społecznej, ale tez autoprezentacji. W toku nauki zaplanowano zajęcia z psychologami i pedagogami. Klasa odwiedza szkoły, przedszkola, różne ośrodki edukacyjne, gdzie ma możliwość rozmowy z czynnymi psychologami.

przedmioty rozszerzone:

język polski,

wiedza o społeczeństwie

oraz do wyboru*:

      informatyka (grupa do 17 osób),

      j.angielski (grupa 20-24 osoby),

      historia,

      geografia,

      biologia

* grupa minimum 20 osób

Od klasy pierwszej realizowany w zakresie rozszerzonym język polski. Od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym realizowane język polski, wiedza o społeczeństwie, trzecie rozszerzenie do wyboru.

przedmiot uzupełniający od klasy drugiej: podstawy psychologii

PONADTO :
• zajęcia warsztatowe w formie treningowej z psychologii, pedagogiki i socjologii prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• wizyty studyjne i zajęcia w instytucjach i ośrodkach opiekuńczych
• udział w wykładach Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Sopocie
• praca w kole wolontariusza I LO