Terminy rekrutacji

Rekrutacja do I LO w Kwidzynie na rok szkolny 2018/2019

I etap rekrutacji:

od 14.05. do 20.06.2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

II etap rekrutacji:

Od 22.06. od godz. 12:00 do 26.06.2018 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły;

06.07.2018 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

III etap rekrutacji:

Od 06.07.2018 r. od godz. 12:00 do 11.07.2018 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie następujących dokumentów:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

12.07.2018 r. od godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 13.07.2018 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnym miejsc.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

IV etap rekrutacji:

Od 13.07. do 10.08.2018 r. do godz. 12:00 – składanie w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami, wniosków wraz z załącznikami.

27.08.2018 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej widomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 27.08. od godz. 12:00 do 30.08.2018 r. do godz. 12:00 potwierdzenie woli podjęcia nauki
w szkole poprzez dostarczenie następujących dokumentów:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

31.08.2018 r. od godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.