Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do I LO:

  1. podanie o przyjęcie do szkoły według wzoru zamieszczonego w systemie rekrutacji elektronicznej – https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolaponadgimnazjalna/nabor/
  2. potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
  3. potwierdzona kopia zaświadczenia o  wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  4. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad,
  5. Karta informacyjna kandydata,
  6. Deklaracja wyboru języka obcego,
  7. Karta zdrowia po przyjęciu do szkoły,
  8. 3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).

Podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do 1 LO w Kwidzynie jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego zgodnie z podanym harmonogramem.