Święto szkoły i chrzest klas pierwszych

W dniu 10 listopada I Liceum Ogólnokształcące obchodziło Święto Szkoły połączone z chrztem klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się apelem na dziedzińcu szkoły, w którym wzięli udział uczniowie, nauczyciele i dyrekcja I LO oraz zaproszeni goście – uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z panią Ewą Wiercińską. W tym dniu objął swoje rządy Kwidyn Wielki wraz z małżonką, któremu władzę przekazał zgodnie z ceremoniałem dyrektor szkoły pan Sebastian Więckowski. W świcie Kwidyna znaleźli się: Arcypałasz, Arcybiskuła i Asinus oraz dwórki. O godz. 9:00 Kwidyn wysłał uczniów klas pierwszych do odległego o 6,5 km Korzeniewa po wodę z Wisły potrzebną do chrztu beanów. Tego dnia w czasie lekcji uczniowie klas pierwszych, przed obliczem Kwidyna, byli odpytywani z historii I LO. O godz. 16:30 cała społeczność szkolna miała okazję obejrzeć kabaret, przygotowany przez klasy trzecie, po którym nastąpił chrzest klas pierwszych.