Chemiczne triki

W dniu 08.12.2017 uczniowie z klasy drugiej : Małgorzata Adamczyk, Julia Chylińska, Dominika Brozdowska, Marta Dobosz, Wiktoria Jurek, Klaudia Knabe, Dominika Niziałek, Karol Skonieczek, Maria Tomaszewicz i trzeciej: Joanna Bonkowska, Iga Piotrowska, Kamil Januszewski o profilu biologiczno-chemicznym pracujący w kole chemicznym przeprowadzili zajęcia pod tytułem „Chemiczne triki” o tematyce chemiczno – ekologicznej. Zajęcia skierowane były dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Kwidzynie w ramach Mikołajkowej nocy naukowej jaka miała miejsce na terenie SP 4. Uczniowie przygotowali i przeprowadzili zajęcia pod opieką Doroty Gerlach i we współpracy z panem Januszem Kowalak nauczycielem chemii z SP4.