Tylko w I LO – profil pedagogiczno-psychologiczny

W I LO w Kwidzynie, już po raz trzeci powstała klasa o profilu pedagogiczno-psychologicznym. Ten innowacyjny profil cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Celem innowacji jest poszerzenie ogólnej wiedzy teoretycznej uczniów z zakresu psychologii, pedagogiki, pomocy społecznej, resocjalizacji oraz wyposażenie ich w pewne, kierunkowe umiejętności praktyczne z obrębu wspomnianych dziedzin, nabyte w trakcie zajęć praktycznych ( m.in. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i instytucjach branżowych). Uczniowie w klasie  II i III realizują przedmiot uzupełniający pt. Podstawy psychologii, prowadzony przez panią Joannę Piątkowską – psychologa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie. Założeniem programu jest przygotowanie młodzieży do dokonywania świadomych wyborów życiowych, związanych z dalszą edukacją i przyszłą karierą zawodową. Praca w obszarze szeroko rozumianej edukacji i w tzw. instytucjach pomocowych wymaga nie tylko kompleksowej wiedzy teoretycznej, ale również odpowiednich predyspozycji osobowościowych. Ważne jest, żeby młodzi ludzie mogli dokonać wstępnej weryfikacji własnych predyspozycji możliwie wcześnie, wtedy kiedy zmiana planów edukacyjno – zawodowych jest dla nich zupełnie bezpieczna i nie niesie za sobą konkretnych skutków. Celem innowacji jest udział w realizacji programu nauczania instytucji zajmujących się zawodowo edukacją, pomocą społeczną, profilaktyką. Współpracujemy z następującymi instytucjami:

 • Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna jako opiekun naukowy,
 • Przedszkole Gamma w Kwidzynie,
 • Fundacja „Oswoić czas” w Kwidzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie ,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kwidzynie,
 • Świetlice Środowiskowe działające na terenie miasta Kwidzyn,
 • Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie,
 • Sąd Rejonowy w Kwidzynie – Wydział Rodzinny i Nieletnich.
 • Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Ponadto, władze  Sopockiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej objęły patronatem klasy pedagogiczno-psychologiczne i wspierają szkołę w zakresie organizacji wyjazdów edukacyjnych na konferencje i sympozja naukowe organizowane na uczelni. Ukończenie klasy o profilu pedagogiczno-psychologicznym, oprócz średniego wykształcenia, daje wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej). Zwłaszcza te ostatnie zawody są  wymieniane przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Udział instytucji w realizacji programu nauczania polega na umożliwieniu uczestnictwa uczniów w zajęciach na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  w Sopocie i pozostałych placówek, w celu pokazania specyfiki pracy w warunkach naturalnych. Uczniowie tego profilu uczestniczą również w warsztatach dotyczących autyzmu, a także  biorą udział w obserwacjach praktycznych zajęć w przedszkolu Gamma w Kwidzynie. Ponadto, uczniowie klasy o profilu pedagogiczno-psychologicznym, w ramach  promocji czytelnictwa, kontynuują czytanie książek dzieciom w przedszkolu ekologicznym w Kwidzynie. Zajęcia mają charakter cykliczny, odbywają się we wtorki w ramach ,,Spotkań z Książką”. Uczniowie klasy IId o profilu psychologiczno- pedagogicznym czynnie zaangażowali się w działalność Fundacji „Oswoić czas”, która zajmuje się m.in. wspieraniem osób starszych. Wolontariusze w każdą środę o godzinie 15 uczestniczą w grach towarzyskich organizowanych w Cafe Pozytywka przy ulicy Kochanowskiego 33. Mają tam okazje spotkać się i porozmawiać z Seniorami.