Kreatywny Hiszpański

Od września 2018r wszystkie grupy języka hiszpańskiego kontynuują realizację innowacyjnego autorskiego programu zatytułowanego “Kreatywny Hiszpański”. Jest to dwujęzyczny program do nauczania języka hiszpańskiego w porównaniu z językiem angielskim, z wykorzystaniem komunikacyjnych gier edukacyjnych, nowoczesnych technologii, a zwłaszcza współczesnych aplikacji internetowych i komórkowych, służących do nauczania języka hiszpańskiego. Zajęcia prowadzi Gabriela Olea Martin, autorka programu, posiadająca kwalifikacje do nauczania zarówno języka hiszpańskiego jak i angielskiego. W realizacji programu jest zastosowane podejście komunikacyjne i zadaniowe, które w najbardziej efektywny sposób wyposażą ucznia w niezbędne umiejętności. W zakresie porównywania gramatyki w języku hiszpańskim i angielskim wykorzystana jest metoda indukcyjna. Polega ona na tym, że uczeń samodzielnie odkrywa podobieństwa i różnice pomiędzy strukturami gramatycznymi w obydwu językach, samodzielnie formułuje hipotezy dotyczące reguł gramatycznych. W procesie odkrywania uczeń zwraca uwagę zarówno na formę jak i jej znaczenie i użycie w obydwu językach. Słownictwo hiszpańskie prezentowane jest w kontekście i opierając się na znajomości języka angielskiego uczniów i z ich pomocą tłumaczone na język angielski. Autorskie materiały do prowadzenia zajęć są umieszczone na platformie e-learningowej Blendspace, na którą zalogowali się już uczniowie do swoich wirtualnych klas i mogą korzystać z materiałów przygotowanych przez nauczycielkę przedmiotu.