Ruszyły zmagania w ramach Pomorskiej Ligii Zadaniowej

23.10.2018 r. chętni uczniowie klas I, II i III przystąpili do eliminacji szkolnych Pomorskiej Ligii Zadaniowe, która jest konkursem organizowanym w ramach projektu ZDOLNI Z POMORZA i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne.

Test w ramach przedmiotu biologia zawierał pytania otwarte obejmujące swoim zakresem wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej (zakres podstawowy i rozszerzony) dla IV etapu edukacyjnego. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki, które uprawniać będą laureatów do wzięcia udziału w etapie powiatowym tegoż konkursu.