Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W miesiącu czerwcu znaleźliśmy się wśród szkół, które zakwalifikowały się do programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. i otrzymaliśmy wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. W ramach tego projekty zakupiliśmy 543 książki na kwotę 12 000 zł, w tym 13,34 % stanowią lektury. Pierwsze tytuły, zgodnie z propozycjami uczniów, rodziców i nauczycieli  zakupiliśmy już w miesiącu czerwcu i wypożyczaliśmy na wakacje oraz promowaliśmy podczas ogólnopolskiej akcji ,,Jak nie czytam, jak czytam”. Od miesiąca czerwca zorganizowaliśmy wiele wydarzeń, akcji i projektów propagujących czytanie a szczegółowe informacje zamieściliśmy na stronie biblioteki szkolnej —> Biblioteka NPRCZ