Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

12 kwietnia 2024 roku klasy II a i IV d wzięły udział w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonych przez Wiktorię Cysewską i Kacpra Klonowskiego – studentów ratownictwa medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Klasa IIa przećwiczyła BLS – zespół bezprzyrządowych czynności, mających na celu utrzymanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymanie podstawowych czynności życiowych. Uczniowie mieli też możliwość pozyskać informacje, jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach nietypowych oraz jakimi cechami powinien kierować się przyszły ratownik medyczny, pielęgniarka czy lekarz.
Klasa IVd, z racji wyboru swojej przyszłej drogi życiowej, zapoznała się z kierunkami medycznymi i kołami zainteresowań UMP. Wiktoria z Kacprem przedstawili jak wygląda ich tydzień nauki i pracy, co to jest organizacja ASRiMK_UMP, w której czynnie działają, czy da się pogodzić naukę i pracę na kierunkach medycznych, gdzie można znaleźć pracę po ratownictwie medycznym czy pielęgniarstwie, jakie są wymagania rekrutacyjne, zaprosili też wszystkich na dni otwarte swojej uczelni (27.04.), gdzie będzie można zobaczyć m.in. mnóstwo scenek medycznych przygotowanych przez studentów.
Podczas tej wizyty uczniowie kl. III b – Ewa, Wiktor i Stanisław przedstawili studentom historię naszej szkoły.
Dziękujemy za wartościowe spotkanie i cenne wskazówki 😀