Uroczyste zakończenie roku szkolnego kl. IV

Dnia 26 kwietnia pożegnaliśmy naszych maturzystów. Rokrocznie w dniu zakończenia klas czwartych podczas uroczystego apelu, zgodnie z tradycją szkoły, wręczane są wyróżnienia i podziękowania dla abiturientów, którzy w ciągu czterech lat nauki osiągali sukcesy naukowe i sportowe.

Wyróżnienia otrzymali:

  • SUPER OLIMPIJCZYK– To nagroda dla ucznia , który w ciągu czterech lat nauki, uzyskał tytuł laureata lub finalisty Olimpiady Ministerialnej z danego przedmiotu lub Olimpiadzie Tematycznej.

Wśród tegorocznych absolwentów

 

Tytuł  SUPER OLIMPIJCZYKA otrzymały :

 

Natalia Poźniak – laureatka I miejsca w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i wynalazczości blok A – rok szkolny 2020/2021 oraz finalistka Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości 2023/2024

 

Martyna Grzybińska – finalistka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok A – rok szkolny 2021/2022

Lena Szmelter – finalistka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok A – rok szkolny 2021/2022

Natalia Piotrowska –  finalistka Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok A – rok szkolny 2021/2022

 

 

  • Nagrodę im. Joanna Kijewskiej dla najlepszego przyrodnika otrzymał Adam Fijałkowski z klasy IV D

 

  • „Najlepszy Humanista” – tytuł uzyskał Jakub Piekarski z kl. IVA

 

  • „Najlepszy Umysł Ścisły” – tytuł uzyskała Natalia Poźniak z kl. IVB

 

  • Najlepszy Sportowiec – tytuł uzyskał Filip Liegmann z kl.IVB

 

  • Za uzyskanie Indeksów Uczelni Wyższych – nagrody otrzymali:
Lp Imię i Nazwisko Klasa Nazwa olimpiady/konkursu
1 Natalia Poźniak

 

IVB

 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok A, Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości, Ogólnopolski Konkurs Naukowy Explory 2023
2 Natalia Piotrowska

 

IVB

 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok A, Ogólnopolski Konkurs „Zrównoważone Środowisko” Politechniki Warszawskiej
3 Lena Szmelter

 

IVB

 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok A, Ogólnopolski Konkurs „Zrównoważone Środowisko” Politechniki Warszawskiej
4  

Martyna Grzybińska

 

IVB

 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok A
5  

Jakub Piekarski

 

IVA

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej COPTIOSH – indeksy wielu uczelni
6  

Marta Kacprzyk

 

IVB

 

Ogólnopolski Konkurs Naukowy Explory 2023 – indeks GUM
7  

Dagna Więckowska

 

IVD

 

Ogólnopolski Konkurs Naukowy Explory 2022 – indeks GUM

 

  • Za udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i wyżej:
1. Andrzejewska Weronika IV a
2. Szczepaniak Milena IV a
3. Piekarski Jakub IV a
4. Piotrowska Natalia IV b
5. Poźniak Natalia IV b
6. Marchewka Karolina IV b
7. Szymański Jakub IV b
8. Kacprzyk Marta IV b
9. Krzeszowska Maja IV b
10. Zapolska Agnieszka IV b
11. Grzybińska Martyna IV b
12. Szmelter Lena IV b
13. Lewicki Maciej IV b
14. Liss Aleksander IV b
15. Przyłucka Zofia IV b
16. Łubiński Jacek IV b
17. Urbanowicz Jacek IV b
18. Dudkiewicz Grzegorz IV b
19. Liegmann Filip IV b
20. Czarnuch Julia IV b
21. Guzman Ewa IV b
22. Zbyszyńska Vanessa IV b
23. Iliński Mateusz IV b
24. Barański Sebestian IV b
25. Góralczyk Kajetan IV b
26. Jasiński Tomasz IV b
27. Grosser Franciszek IV b
28. Arbat  Fabian IV b
29. Krucień Wiktoria IVc
30. Behrendt Julia IV d
31. Lubińska Emilia IV d
32. Skonieczna Dominika IV d
33. Bawelska Oliwia IV d
34. Fijałkowski Adam IV d
35. Więckowska  Dagna IV d
36. Sinicka Kinga IV d

 

Gratulujemy!!!