Kółko fizyczne

Opiekun : Joanna Poźniak

Cele :

1)  Poszerzanie wiedzy uczniów z fizyki;

  • rozwinięcie umiejętności stosowania praw i zasad fizyki do rozwiązywania zadań rachunkowych i projektowych;
  • pogłębianie zrozumienia zarówno jakościowego, jak i ilościowego zjawisk fizycznych;
  • rozwijanie umiejętności wykonywania i projektowania doświadczeń;
  • wdrożenie uczniów do stosowania odpowiedniego aparatu matematycznego do opisu zjawisk fizycznych;
  • kształcenie umiejętności planowania i samodzielnego wykonywania eksperymentów;
  • kształcenie umiejętności opracowywania i prezentowania wyników doświadczeń oraz oceny wiarygodności przeprowadzonych eksperymentów;
  • kształcenie umiejętności posługiwania się w fizyce modelami oraz świadomości granic ich stosowalności;
  • kształcenie umiejętności rozwiązania zagadnienia kilkoma metodami;

2) Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym

3) Przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej oraz Konkursów Fizycznych.