Zajęcia integracyjne 2016

zajJak co roku w naszej szkole pierwsze klasy uczestniczyły w zajęciach integracyjnych. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła pedagog szkolny razem z uczniami II  klasy psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia odbyły się na terenie szkolnym w formie gry. Najpierw uczniowie pierwszych klas zwiedzili Izbę Pamięci, w której Magda Szymańska, Kaja Wichowska i Dominika Halik opowiadały o historii szkoły. Potem zaczęła się gra z elementami historii szkoły. Nie zabrakło też śmiechu i zadań, które wymagały pomysłowości i odwagi podejmowania nietypowych działań. Zadbali o to uczniowie: Miłosz Bałog, Kacper Nogowski, Marcin Nieścigorski, Dorota Lesińska i Weronika Brzózy. Zajęcia integracyjne zostały też omówione na wywiadówce dla rodziców uczniów klasi I . Rodzice poznali oczekiwania swoich dzieci wobec szkoły i obejrzeli fotografie z zajęć.