Sprzątanie Świata

s6Tegoroczna akcja Sprzątanie Świata odbywała się pod hasłem „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”. Jej przesłanie dotyczyło poszanowanie zasobów, unikania tworzenia odpadów i szacunek do wytworzonych przedmiotów, a także uświadomienie Polakom ich codziennego wpływu na środowisko.  W naszej szkole  „Sprzątanie Świata” w dniu 19 września zorganizowała klasa IIA wraz z nauczycielem biologii Martą Woźniak. W ramach godziny do dyspozycji wychowawcy zaprosiliśmy wszystkie klasy I, II i III do wspólnego porządkowania terenu wokół budynku I LO. Sprzątanie poprzedzone zostało działaniami informacyjnym, które polegały na wykonaniu oraz rozwieszeniu na terenie szkoły – plakatów, ulotek i gazetek z treściami dotyczącymi akcji sprzątania, właściwego segregowania odpadów i ich utylizacji, poszanowania przyrody. Na koniec postanowiliśmy sprawdzić wiedzę i umiejętności ekologiczne uczniów klas 2 w konkursie „Rady na odpady”. Konkurs składał się z trzech części, w trakcie których uczestnicy musieli połączyć praktykę (segregacja odpadów różnego sortu i przygotowanie ich do utylizacji), wiedzę (test ekologiczny) i twórcze działanie (przedmiot użytku codziennego stworzony z odpadów). Wszystkie delegacje klasowe spisały się na medal i otrzymały nagrody dla swoich klas (zdrowe, słodkie i pożyteczne, oczywiście w ekologicznych „poodpadowych” opakowaniach).  Na podium zaś stanęli – IIA , IIC i IIB. Dziękujemy za tegoroczne sprzątanie i zachęcamy do dbania o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne, nie tylko od święta lecz przez cały rok.