Platforma cyfrowa blinklearning

attachment-1Grupy języka hiszpańskiego w klasach pierwszych rozpoczęły pracę na najnowocześniejszej platformie cyfrowej blinklearning, służącej do nauczania języka hiszpańskiego. Zajęcia te prowadzi Gabriela Olea Martin Uczniowie zalogowali się do swoich wirtualnych klas i otrzymali dostęp do materiałów elektronicznych w formie filmów, prezentacji multimedialnych, ćwiczeń leksykalnych, gramatycznych, słuchowych.

Zadania te wykonują online, dzięki czemu natychmiast uzyskują informację zwrotną na temat uzyskanego wyniku oraz poprawnych odpowiedzi. Platforma blinklearning to innowacyjne rozwiązanie online, które dostarcza motywujący materiał do samodzielnej nauki uczniom, a nauczycielowi stwarza możliwość systematycznego monitoringu
ich osiągnięć. Platforma oferuje: automatyczne sprawdzanie prac domowych, natychmiastową informację na temat popełnianych błędów, materiał audio i wideo w jednym miejscu, możliwość robienia notatek bezpośrednio w cyfrowym podręczniku na platformie, lepszą kontrolę nad prowadzeniem zajęć, pełne zaangażowanie uczniów oraz motywację dla wzrokowców i słuchowców.