UWAGA KONKURS!!!

SZKOŁA NA WESOŁO – KOCHAM MOJĄ SZKOŁĘ 😉

Konkurs jest organizowany przez szkołę.

Organizatorzy konkursu oczekują fotografii obrazujących zabawne sytuacje z życia szkoły. Zdjęcia zaskakujące, pełne ruchu i emocji są mile widziane. Oczekujemy też zdjęć reżyserowanych i pozowanych, nietypowych ujęć i niestandardowej perspektywy i formatu. Tytuł zdjęcia powinien wprowadzać w atmosferę fotografii i będzie traktowany jako integralna część pracy.

Nie będą przyjmowane statyczne zdjęcia klasy i budynku szkoły.

Minimalna wielkość zdjęcia: 2500 pikseli szerokości lub 1500 pikseli wysokości – proporcje zdjęcia dowolne np. zdjęcie o szerokości 2500 i wysokości tylko 800.

Maksymalna ilość zdjęć: 5

Zdjęcia przesyłamy na adres: foto1lo@wp.pl

Termin przesyłania zdjęć: 15.05.2017r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo na podany adres na tydzień przed otwarciem wystawy a nagrody zostaną wręczone w trakcie uroczystości jubileuszu 80 – lecia szkoły.

Zwycięskie fotografie będą prezentowane na wystawie z okazji 80 – lecia szkoły.

Atrakcyjne nagrody zwycięzcom zapewnia dyrektor szkoły.

Odpowiedzialni za konkurs: Sylwia Smagowska-Żemojtel i Piotr Opacian

Komisja konkursu:  przewodniczący: Piotr Opacian

Członkowie: Sylwia Smagowska-Żemojtel, Sebastian Więckowski