Spotkanie z Małgorzatą Żołnowską

13 mara 2017 r. odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z Małgorzatą ŻOŁNOWSKĄ Sędzią w stanie spoczynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Spotkanie dotyczyło spraw z zakresu prawa rodzinnego a odbyło się w ramach Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej.