Finał Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

7 kwietnia braliśmy udział w finale Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych. Po tym etapie,w grupie uczestników wyróżnionych znaleźli się: Jędrzej Myrcha (3b), Weronika Szczęsna (2b), Grzegorz Orlicki (3b). Uczestniczyliśmy  również w wykładzie Pana Profesora M. Golasińskiego.