Finaliści Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie:
Weronika Szczęsna (2b)-naucz. M.M.Jagiellak
Grzegorz Orlicki (3b)- naucz. E. Wesołowska
Jędrzej Myrcha (3b)- naucz. E. Wesołowska
Karol Nowicki (3b)- naucz. E. Wesołowska
uzyskali tytuły wyróżnionych finalistów Warmińsko- Mazurskich Zawodów Matematycznych.
Uprawniają ich one (w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym) do przyjęcia na Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Gratuluję uczniom i ich rodzicom!